Privacy Policy

Privacy

In dit privacyreglement informeren wij u over de wijze waarop Mashpoint Lelystad als verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens met uw persoonlijke gegevens omgaat. Mashpoint Lelystad acht het van groot belang dat uw persoonsgegevens op zorgvuldige wijze worden verwerkt. 

TOEPASSELIJKHEID

Dit privacyreglement is uitsluitend van toepassing op alle activiteiten en overeenkomsten, die plaatsvinden respectievelijk gesloten worden via de website van Mashpoint Lelystad. De website van Mashpoint Lelystad kan links bevatten naar andere internetsites. Mashpoint Lelystad is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze gelinkte site en dit privacyreglement is ook niet van toepassing op deze gelinkte sites. Noch is Mashpoint Lelystad verantwoordelijk voor het gebruik van cookies op deze gelinkte websites van derden.

DOELEINDEN

Mashpoint Lelystad respecteert uw privacy. Zij zal uw gegevens dan ook uitsluitend registeren & gebruiken (voor zover dat nodig is) voor de volgende doeleinden:

  • Samenstellen van gebruikersstatistieken. Hiermee kan Mashpoint Lelystad de werking van de website optimaliseren, waarbij deze gegevens zo veel mogelijk worden geanonimiseerd. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt;
  • Aanbieden en gepersonaliseerd leveren van onze producten en diensten;
  • Afhandeling van aangevraagde of verkregen informatie & het onderhouden van contacten met u;
  • Testen en verbeteren van onze producten en diensten;
  • Beveiliging en verbetering van onze website.
  • Mashpoint Lelystad zal uw gegevens nimmer zonder uw toestemming aan derden verstrekken.

BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

Mashpoint Lelystad streeft ernaar zorgvuldig met uw gegevens om te gaan. Om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies en tegen misbruik door derden neemt Mashpoint Lelystad zorgvuldige en passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen.

BEWAREN VAN UW GEGEVENS

In overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens zal Mashpoint Lelystad uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, dan wel zolang Mashpoint Lelystad hier wettelijk toe verplicht is.

WIJZIGINGEN

Mashpoint Lelystad behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacyreglement. Wij adviseren u daarom dit privacyreglement regelmatig na te lezen op eventuele wijzigingen

CONTACT

Als u vragen hebt over dit privacyreglement of als u uw gegevens wilt inzien, laten corrigeren of blokkeren, dan kunt u contact opnemen

Winkelwagen
Scroll naar boven